بازاریابی ایمیل

راهنمایی برای بازاریابی موفقیت آمیز ایمیل

ایا بازاریابی ایمیل باز هم کاربرد دارد؟ 

با وجود رسانه های اجتماعی،ویدئو ها،هوش مصنوعی،واقعیت مجازی و چت آنلاین به نظر می رسد که نامه الکترونیکی مدت زمان طولانی است که در میان دنیای اینترنت باقی مانده اند.

اما اگر فکر می کنید که نامه الکترونیکی دیگر کاربرد ندارد،کاملا اشتباه می کنید!

در واقعیت!بازاریابی پست الکترونیکی هوز هم قوی پیش می رود و احتمالا بهترین استراتژی ممکن برای تجارت شما است.

مدرک؟

بر اساس نتایج به دست آمده در سال2018،بازاریابی ایمیل هنوز هم به عنوان موثرترین کانال بازاریابی در کنار رانه های اجتماعی،سئو و بازاریابی وابسته رتبه بندی شده است.

چرا؟

چرا با وجود تمام چیز های جدیدفناوری ده ساله هنوز یکی از موثرترین استراتژی های بازاریابی است؟

این واقعیت دارد که مردم بیشتر از سیستم عامل ها ا ایمیل استفاده می کنند.

نتایج به دست امده در سال 2017 حاکی از آن بود که 85%از کاربران اینترنت از طریق ایمیل کار می کرده اند.

این امر باعث می شود موتور های جستجوگر را 15% و رسانه های اجتماعی 22% شکست دهد.

درصنعتی که از افزایش نرخ تبدیل تک رقمی هیجان زده می شود،این رقم تعدادکمی نیست.

به همین دلیل است که ایجاد یک کمپین موفقیت آمیز در بازاریابی از طریق ایمیل مهم تر از همیشه برای کار آفرینان است.

اما مشکل این است که اکثر مردم نمی دانند که چگونه این کار را درست انجام دهند.

امروز،دقیقا یاد می گیردی که چگونه یک کمپین بازاریابی ایمیل را از ابتدا شوع کنید.

مردم در هر جای که به نظر می رسند دچار وقفه شده اند از تبلیغات استفاده می کنند.

فاز اول:

دریافت مجوز

تا کنون هیچگونه کمپین نامه الکترونیکی بدون مجوز برای شروع کار ساخته نشده است