پویان قوی بیان

پویان قوی بیان

موقعیت: مدیرعامل
سابقه کاری: 14 سال
تلفن: 09123135447
بیوگرافی:

کارشناس مهندسی صنایع / کارشناس ارشد روانشناسی 14 سال سابقه مدیریت شرکت های تولیدی و خدماتی خالق دوره های MBA و DBA تخصصی صنعت ساختمان مشاور اتاق بازرگانی استان اصفهان، خالق چندین برند مطرح کسب و کار سخنران اولین و دومین گردهمایی مــدیـران ارشــد صنعــت ساخــتمان