سمیه مظهری

سمیه مظهری

موقعیت: مدیرفروش
سابقه کاری: 10 سال سابقه فروش
تلفن: 09123135447
بیوگرافی:

کارشــناس ارشــدمديــريت صــنعـت ساختـمان، مدرس بـــازاريـــابي فـــــروش مجري ديجيتال ماركتينگ صنعت ساختمان ،مشاورتامين متريال ساختماني 10 سال سابقه فروش و مدیریت فروش